Geen heropening spoorlijn Hasselt-Maastricht

Spoorlijn Hasselt-Lanaken-Maastricht wordt niet heropend wegens onrendabel. Dat blijkt uit een studie van de Vlaamse regering. De studie werd op 17 december 2003 afgerond, maar nooit publiek gemaakt.

Kdejager

BR> Volgens Johan Vande Lanotte - als minister bevoegd voor de NMBS - is ze zelfs niet aan de NMBS bezorgd.

Op 14 december 2001 gaf de Vlaamse regering de Limburgse Reconversiemaatschappij LRM de opdracht om een studie te maken over de uitbouw van het spoorwegennet in Limburg. De heropening van passagierslijn Hasselt-Maastricht had hierin prioritair belang. Toenmalig minister-president Patrick Dewael (VLD) en minister-vice-president Steve Stevaert (sp.a) hebben zich in deze krant herhaaldelijk sterk gemaakt voor dit project, in het kader van de uitbouw van de tUL. Omdat sindsdien niets meer over de studie werd gehoord, en met de nakende nakende heropening van goederenlijn Lanaken-Maastricht,ondervroeg CD&V-kamerlid Liesbeth Van der Auwera minister Van de Lanotte.

“De openbare vervoersstudie werd op 17 december 2003 afgerond en overgemaakt aan haar opdrachtgever, de Vlaamse regering. Dit eindrapport werd nooit aan de NMBS bezorgd”, aldus Vande Lanotte. “Maar uit een tussenrapport bleek al dat maximum 250 personen (in de drukste rijrichting en tijdens de avondpiek) deze verbinding zouden gebruiken. Volgens de NMBS bevestigt dit vroegere studies waarin een onvoldoende potentieel werd aangetoond. Buiten de onderhandelingen over dit dossier tussen de NMBS en het Vlaamse gewest, bestaat bij de NMBS geen project voor de realisatie van deze spoorlijn.”

Van der Auwera is ontgoocheld: “Ik vind het straf dat noch Vande Lanotte, noch de NMBS een dossier hebben over spoorlijn 20. Ondanks herhaalde beloftes is Limburg een nieuwe illusie armer.”

Aangeboden door onze partners