Archeologen graven in Antwerpse Sint-Augustinuskerk

Sinds begin deze week zijn archeologen aan het werk in de Antwerpse Sint-Augustinuskerk, bekend als centrum voor oude muziek. De onderzoekers vonden op geringe diepte een aantal graven en grafkelders die dateren uit de 17de en 18de eeuw. De vondsten leverden volgens de archeologen interessante informatie op.

Belga

In de meeste kerken was het voor de Franse Revolutie de gewoonte de doden in de kerken te begraven. De archeologen stootten nu op enkele bijzettingen. Opmerkelijk is volgens de archeologen dat de graven onregelmatig verspreid liggen.

"Normaal begroef men in die tijd op een meer systematische manier en hield men ook een administratie bij van wie waar lag. Dat is hier helemaal anders", zegt Johan Veeckman van de dienst archeologie van de stad Antwerpen.

Voor de aanleg van de augustijnenkerk, gebouwd in het begin van de 17de eeuw als deel van een gebouwencomplex dat onder andere ook de plaats van de huidige politietoren inpalmde, werd ook allerhande puin aangevoerd, waaronder pottenbakkersafval afkomstig van een majolicabakker.

"Majolica was een luxeaardwerkproduct, afkomstig uit Italië. Antwerpen groeide later uit tot het noordelijke centrum van de majolicaproductie", zegt Veeckman. "De nieuwe vondsten zorgen voor een mooie aanvulling op de kennis over de Antwerpse majolicaproductie in de zestiende en zeventiende eeuw.

De opgravingen konden doorgaan omdat er werken in de kerk aan de gang zijn. Het onderzoek wordt nog weken verdergezet, maar het programma van het muziekfestival Laus Polyphoniae, eind augustus, komt niet in het gedrang.