Staf para-commando's wordt uitgebreide cel

Minister van Defensie André Flahaut heeft ingestemd met de oprichting van een uitgebreide cel para-commando in de schoot van de landcomponent van het Belgisch leger. De cel zal een deel van de verantwoordelijkheden opnemen die tot nu toe worden uitgevoerd door de staf van de brigade para-commando (BPC), die eerlang zal worden ontbonden.

Belga

De cel zal instaan voor het beheer van de "Immediate Reaction Capability" (IRC) van de paracommando-eenheden, aldus Flahaut in een brief aan voormalige chefs van de BPC.

De brief is een antwoord op de kritiek die ontstond na de aankondiging dat de staf van de brigade para-commando wordt ontbonden in uitvoering van de herstructurering van het leger. In december van vorig jaar werd besloten het hoofdkwartier van de paracommando-brigade in Heverlee af te schaffen en de eenheden te integreren in de brigades van Leopoldsburg en Marche-en-Famenne.

Verschillende legerchefs waren het niet eens met die beslissing van Flahaut. Ze voerden als argument aan dat een en ander zou betekenen dat de enige IRC-capaciteit die nog bestaat daarmee zou verdwijnen. Ze stelden voor een staf op kleinere schaal te behouden om een kleinere brigade te leiden.

De legerchefs spraken premier Guy Verhofstadt aan en krijgen nu gehoor door de oprichting van een "uitgebreide cel" die uit een 50-tal personen zal bestaan, onder aanvoering van een kolonel van de para-commando's.

In zijn brief spreekt Flahaut van een "verfijning" van het herstructureringsplan. "Ik heb mijn akkoord gegeven over een nota die me is voorgelegd door de generale staf (van Defensie) en waarover bij alle betrokken partijen een consensus bestond".

Volgens eensluidende bronnen werd de oplossing uitgewerkt door een werkgroep die werd opgezet door Verhofstadt en geleid door kamerlid Hilde Vautmans, een voormalige medewerkster van Verhofstadt. De werkgroep bestond ook uit een aantal vroegere chefs van de paracommando's.