Ook gemeenteraad Gooik neemt ontslag bij sancties

De gemeenteraad van Gooik heeft dinsdagavond beslist collectief ontslag te nemen als burgemeester Michel Doomst (CD&V) of leden van het schepencollege via gerechtelijke of administratieve weg gestraft worden voor acties die ze samen met andere gemeentebesturen van Halle-Vilvoorde voeren voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

Belga

"We hebben dit besluit genomen naar het voorbeeld van de gemeenteraad van Lennik maandagavond. Er was hierover tussen de burgemeesters vooraf niets afgesproken", aldus Michel Doomst die in het kader van het gerechtelijk onderzoek woensdagmiddag zal ondervraagd worden door het Brussels parket. De lopende verhoren van 23 burgemeesters zijn een uitvloeisel van de klacht die Eric Libert, FDF-schepen in Rode en kamerlid, heeft ingediend wegens de geplande boycot van de Europese verkiezingen.

Dinsdagnamiddag had een delegatie van burgemeesters een onderhoud met Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte. "Hij was gestuurd door minister van Binnenlandse Zaken Patrick De Wael om te bekijken op welke manier de Europese verkiezingen toch normaal kunnen doorgaan. We hebben geantwoord dat we doorgaan met onze acties en tot op de dag van de stembusgang de druk op de ketel zullen houden. We zullen ons niet met een kluitje in het riet laten sturen", zei Doomst.