Veel minder gorilla's door oorlog in Congo

Het aantal laaglandgorilla's in Congo is de afgelopen tien jaar met meer dan 70 procent gedaald doordat hun natuurlijke habitat tijdens de jarenlange burgeroorlog voor een groot deel is vernield door de strijdende partijen, vluchtelingen, mijnwerkers en dorpelingen.

AP Ned

Waren er in 1994 nog 17.000 laaglandgorilla's in het oosten van Congo, nu zijn dat er minder dan 5.000, zegt het Dian Fossey Gorilla Fund. Eerst zochten vluchtelingen hun heil in de bossen waar de gorilla's leven, later verplaatste ook het geweld zich naar de afgelegen delen van Congo en zetten de strijdende partijen kampen op in de bossen en jaagden zij er op voedsel. Het probleem werd ergerd door de massale winning van goud, edelstenen en coltan, een stof die gebruikt wordt in mobiele telefoons.