Negroponte: Iraakse interim-regering krijgt beperkte macht

De Irakezen zullen na de bestuursoverdracht op 30 juni "veel meer soevereiniteit krijgen dan nu", maar de Verenigde Staten blijven de controle over de veiligheid houden en de Iraakse overgangsregering krijgt geen wetgevende macht. Dat zei dinsdag John Negroponte, de kandidaat van de regering-Bush voor het ambassadeurschap in Irak, voor de Senaatscommissie Buitenlandse Betrekkingen.

AP Ned

Negroponte stelde tijdens de hoorzitting nadrukkelijk dat zowel het mandaat als het tijdsbestek van de interim-regering beperkt zal zijn. "Er is de term zakenkabinet gebruikt", aldus de kandidaat-ambassadeur. "Die term houdt in dat het gaat om een beperkte duur en een specifiek doel", het organiseren van verkiezingen.

Negroponte bevestigde dat de Irakezen verantwoordelijk worden voor het dagelijks bestuur. Als er conflicten rijzen tussen het Iraakse civiele bestuur en de Amerikaanse legerleiding "zullen alle partijen daarmee moeten omgaan".

Over de militaire verhoudingen zei Negroponte dat de Iraakse ordetroepen onder bevel komen van een multinationale troepenmacht onder leiding van de VS, die ongeveer 135.000 manschappen in Irak houden.

Over de rol van de Verenigde Naties merkte hij op dat de wereld belang heeft bij "het vooruitzicht van legitimiteit" dat de VN kunnen geven aan de operatie in Irak. Hij benadrukte dat de rol van de VN niet ten koste zal gaan van de invloed van de VS of Amerikaanse belangen. "Een sterk partnerschap met de internationale gemeenschap, waaronder de Verenigde Naties (...) is in ons strategisch belang."

Op de vraag of de Irakezen vetomacht krijgen over Amerikaanse militaire operaties in Irak, zei Negroponte dat de soevereiniteit die de Irakezen krijgen inhoudt dat zij hun eigen veiligheidsapparaat moeten kunnen opzetten. "Wij werken in de richting van de dag dat de Irakezen meer en meer verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen veiligheid." Hij voegde hieraan toe dat het nu nog niet zo ver is.

President George Bush droeg Negroponte, de huidige Amerikaanse ambassadeur bij de VN, nog geen week geleden voor. Oschoon dergelijke benoemingen normaal maanden vergen, begon de Senaatscommissie vrijwel onmiddellijk met de nodige hoorzittingen. Negroponte was eerder ambassadeur in de Filipijnen, Mexico en Honduras. Jeane Kirkpatrick, een van zijn voorgangers bij de VN, zei dat hij zich in dat laatste land in het begin van de jaren '80 onderscheidde toen Midden-Amerika in bloedige burgeroorlogen en regionale conflicten verwikkeld was. Vragen over zijn rol bij de steun aan de Nicaraguaanse Contra's in de strijd met het toenmalige Sandinistische bewind hielden zijn benoeming bij de VN in 2001 een half jaar op.

De kwestie van de Contra's werd ook dinsdag aan de orde gesteld. De Democratische senator Christopher Dodd wees er op dat hij het in de jaren '80 aan de stok had gehad met Negroponte over het gebrek aan openheid. Dodd beloofde zijn stem aan Negroponte, maar wilde nog wel kwijt dat openheid cruciaal zal zijn voor de voortgezette steun aan het Amerikaanse beleid in Irak. Hij waarschuwde dat, als het Amerikaanse beleid in Irak niet werkt, het de taak van Negroponte zal zijn "om dat te zeggen, en heel duidelijk te zeggen, en zonder aarzeling, zodat wij van koers kunnen veranderen voordat het te laat is".

De Amerikaanse ambassade in Irak zal ongeveer duizend Amerikaanse personeelsleden krijgen, plus zevenhonderd Irakezen.