Duchâtelet toont de weg naar netto binnenlands geluk

Vivant-voorzitter Roland Duchâtelet heeft donderdag zijn nieuwste boekje "De weg naar meer netto binnenlands geluk" voorgesteld. De auteur houdt een hernieuwd pleidooi voor het loskoppelen van inkomen en werk, maar ook voor een alternatieve financiering -middels indirecte belastingen- van de sociale zekerheid. Omdat Vivant bij de volgende verkiezingen een kartel met de VLD vormt, staat Duchâtelet op de lijst voor de Europese verkiezingen. In het boekje wordt bijgevolg systematisch naar Europa verwezen.

Belga

Niet alleen uitgever André Van Halewijck, maar ook de huidige en de vorige VLD-voorzitter waren bij de presentatie aanwezig. Karel De Gucht zei dat hij een beetje jaloers was, omdat Duchâtelet met niet-alledaagse ideeën uitpakte. "Soms is het noodzakelijk, aldus De Gucht die in deze met kennis van zaken spreekt, om de dingen op scherp te zetten, want anders slaag je er niet in om de maatschappelijke inertie te doorbreken." De vroegere VLD-voorzitter vond dat Duchâtelet een interessante aanzet gaf voor de alternatieve financiering van de sociale zekerheid. Ook het pleidooi om het brutoloon dichter bij het nettoloon te brengen, kon op de instemming van De Gucht rekenen.

"Kortom, aldus De Gucht, het is logisch dat VLD en Vivant samen optrekken." Duchâtelet wees er vervolgens op dat zijn voorstellen ook een filosofisch fundament hebben. Ze willen een antwoord geven op de essentie van de samenleving. "Voor mij valt die niet samen met god, geld of productiviteit, maar wel met geluk." Voor Duchâtelet is het de evidentie zelf dat de huidige financiering van de sociale zekerheid niet houdbaar is. "Omdat ze de arbeid teveel belast, vernietigt ze systematisch de arbeid."

In afwachting dat iedereen ook zonder werken een inkomen kan bekomen, bepleit Duchâtelet al enkele kleinere hervormingen die vlug kunnen doorgevoerd worden. Een algemeen recht op ziekteverzekering bijvoorbeeld, maar ook een vermindering of afschaffing van belasting op diensten, zeker in de ziekenzorg. Daarnaast bepleit Duchâtelet ook de onmiddellijke invoering van een basisloon voor alle kunstenaars.