"13 juni: een kwestie van vrije meningsuiting"

Het Vlaams Blok legt zich niet neer bij de uitspraak van het Hof van Beroep. Het arrest schaft in feite de vrije meningsuiting over het vreemdelingenprobleem af. Dat stelde partijvoorzitter Vanhecke donderdag.

Belga

Het Blok start een campagne onder het motto: "13 juni: een kwestie van vrije meningsuiting".

Het arrest van het Hof van Beroep is zonder meer beschamend en schaft in feite de vrije meningsuiting over het vreemdelingenprobeem af. "We zijn wel degelijk het slachtoffer van een politieke moordpoging op de Vlaams-nationale partij", aldus Vanhecke, die benadrukte dat het Vlaams Blok niet op de knieën gaat. Het vreemdelingenstandpunt blijft behouden omdat dat gedeeld wordt door een meerderheid van de Vlamingen.

Filip Dewinter sprak van "gerechtelijk hooliganisme" en "politiek kannibalisme". Gerolf Annemans merkte op dat men dat via een omweg gewerkt heeft om te vermijden dat men de onschendbaarheid van politiek mandatarissen zou moeten opheffen.

Vanhecke benadrukte dat het Vlaams Blok aan de verkiezingen van 13 juni zal deelnemen, aangezien de partij beroep zal aantekenen bij het Hof van Cassatie. Hij zei met verbazing kennis genomen te hebben van de reacties van de andere politieke partijen dat ze niets met het proces te maken hebben. Zij hebben de antiracismewetgeving de afgelopen jaren erg verstrengd en de grondwet zelfs gewijzigd om het Vlaams Blok te kunnen vervolgen en gerechtelijk uitschakelen. Bovendien maken zij de dienst uit in het bestuur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, zo luidde het.

Onder de slogan "13 juni: een kwestie van vrije meningsuiting" start de partij een "Comité voor de vrije meningsuiting", die een petitie zal opzetten.