Splitsing B-H-V: Vlaams Parlement steunt burgemeesters

Het Vlaams Parlement steunt de acties van de burgemeesters uit Halle-Vilvoorde voor de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.

Belga

Alle fracties vragen in een motie dat noch de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden noch de federale minister van Binnenlandse Zaken tegen de burgemeesters zouden optreden of sancties treffen. De motie werd woensdagavond unaniem goedgekeurd, op de tegenstem van Christian Van Eyken (burgemeester van Linkebeek) na.