Flahaut kondigt maatregelen aan tegen frauduleuze legeraankopen

Defensieminister André Flahaut heeft woensdag een serie maatregelen aangekondigd om de wanpraktijken bij legeraankopen te counteren die recent aan de oppervlakte kwamen.

Belga

In dat kader werd een half dozijn arrestaties verricht.

"Ik heb onmiddellijk een interne audit bevolen om de feiten te kunnen natrekken, de problemen aan de kaak te stellen en gepaste maatregelen voor te stellen", zei hij in de defensiecommissie van de Kamer. Flahaut sprak ook van een deontologische code voor de aankopen die betrekking hebben op zijn departement. Aan zijn administratie werd gevraagd voorstellen te formuleren om het aantal personen die gemachtigd zijn om aankopen te doen tot 5.500 euro drastisch te verminderen.

Volgens Flahaut bestudeert zijn departement ook een "hercentralisatie van het beheer daar waar het nodig is", een regelmatigere controle van de gedecentraliseerde aankopen en een beperking ervan alsook een verhoging van de "open contracten". Volgens generaal-majoor Michel Vandeputte blijkt uit een eerste kleine audit dat de controle op kleine aankopen door zowat 200 verantwoordelijken "zeer zwaar" is omdat het om zowat 130.000 facturen per jaar gaat.