Bijna vijf procent meer klachten bij De Post

De ombudsdienst van De Post registreerde in 2003 in totaal 7.696 klachten, wat een stijging is van 4,96 procent in vergelijking met 2002, zo blijkt uit het jaarverslag.

Belga

Er werd een opmerkelijke stijging van 42 procent (van 2.618 in 2002 naar 3.726 in 2003) genoteerd van het aantal schriftelijke en mondelinge klachten. Dat heeft volgens de ombudsdienst vooral te maken met het ongenoegen van de klanten over de herstructurering van de postdistributie en de tariefwijziging van de Bank van De Post. Dat het aantal telefonische vragen en klachten met 15,78 procent (van 4.714 in 2002 naar 3.970 in 2003) daalde, wordt toegeschreven aan de verhuis van De Post en de opmars van e-mail.