Consumentenvertrouwen in april lichtjes gedaald

De indicator van het consumentenvertrouwen is in de maand april licht verzwakt tot -4, tegen -3 in maart. De achteruitgang is uitsluitend toe te schrijven aan minder rooskleurige vooruitzichten van de gezinnen ten aanzien van de algemene economische situatie en de werkloosheid in België. Dat blijkt woensdag uit gegevens van de Nationale Bank.

Belga

In februari stond de indicator nog op -1, de -4 van april is voorlopig het diepste punt dit jaar. Inzake de beoordeling van de economische situatie in België daalde de indicator tot 2 (5 in maart). Bij de werkloosheid steeg de indicator van 34 naar 37, wat erop wijst dat de gezinnen een minder goed oog hebben inzake de evolutie van de werkloosheid.