Federale overheid prefinanciert dringende werken aan plantentuin Meise

Het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen in het land heeft woensdag beslist dat de federale overheid via de Regie der Gebouwen dringende herstellingswerken aan de nationale plantentuin in Meise gaat voorfinancieren. Volgens het kabinet van premier Guy Verhofstadt ten belope van 1,515 miljoen euro. Tegen eind dit jaar moet er een definitieve regeling zijn voor de plantentuin.

Belga

De plantentuin van Meise werd als gevolg van het Hermesakkoord vier jaar geleden overgeheveld van de federale naar de Vlaamse overheid, maar staat te verkommeren bij gebrek aan afspraken tussen de Vlaamse en Franse gemeenschap over die overheveling.

Woensdag werd beslist dat de federale overheid dringende herstellingwerken gaat voorfinancieren. Er wordt daarvoor een lijst met de noodzakelijke werken opgesteld. Het bedrag dat wordt voorgefinancierd zal daarna worden terugbetaald door de Vlaamse overheid. Het akkoord van woensdag bepaalt wel dat de overdracht van de plantentuin uiterlijk tegen 31 december van dit jaar moet rond zijn.

Bij de Vlaamse regering wordt verheugd gereageerd op het akkoord. De herstellingwerken kunnen nu snel beginnen om verder verval te voorkomen, zo luidt het.