Pater Michael Windey krijgt Vredesprijs Kerk en Leven

Op 27 april wordt de 6e Vredesprijs van het weekblad Kerk en Leven uitgereikt aan Michaël Windey. De prijs vindt zijn oorsprong in een legaat dat wijlen Pieter Van Doorn uit Aalst met dit doel aan het bisdom Gent schonk.

Belga

De jury onder het voorzitterschap van Mgr. Arthur Luysterman, bisschop-emeritus van Gent, nomineerde vorig jaar vijf kandidaten. Uit de twaalfduizend door lezers van Kerk en Leven uitgebrachte stemmen (een record) kwam Michaël Windey als winnaar uit de bus. Pater Windey, afkomstig van het Oost-Vlaamse Buggenhout, leeft en werkt al een kleine zestig jaar als lid van de jezuïeten in India. Hij ontvangt de prijs als grondlegger van de Village Reconstruction Organisation, een uniek en wereldwijd actieplan waarbij honderden dorpen die getroffen werden door natuurgeweld, zijn heropgebouwd.

Daarnaast ontwikkelde hij ook een onderwijssysteem voor scholen en ziekenhuizen zonder onderscheid van rang, stand of religie.

Het is de eerste maal dat de internationaal gewaardeerde Windey, die volgende week even in België is, een Belgische prijs in ontvangst zal mogen nemen. Dat gebeurt op dinsdagavond 27 april om 18u in de August De Schryverzaal van de Sint-Bavohumaniora van Gent (Reep 4). De prijs bestaat uit een cheque ter waarde van 3.000 euro en een kunstwerk van Louis Van Overloop.

Pater Windey is de zesde laureaat van de tweejaarlijkse Vre- desprijs Kerk en Leven. Eerder ging de prijs naar Helen Mack Chang (1993), Mgr. Samuel Ruiz Garcia (1995), dr. Reginald Moreels (1997), zuster Jeanne Devos (1999) en zuster Simone Ponnet (2001).