Verbrandingsoven Wilsele moet in 2011 dicht

De verbrandingsoven voor ziekenhuisafval die de NV Machiels uitbaat aan de Aarschotsesteenweg in Wilsele (Leuven) zal in 2011 - na afloop van de lopende milieuvergunning - de activiteiten op deze plaats moeten stopzetten. Dat is het gevolg van het bijzonder van plan van aanleg voor de Aarschotsesteenweg dat maandagavond in de Leuvense gemeenteraad definitief werd goedgekeurd.

Belga

Het BPA stipuleert immers dat er op deze plaats geen milieubelastende activiteiten kunnen plaatsvinden anders dan deze die nu vergund zijn en zeker niet na vervaldatum van deze vergunningen. Tot 2011 kan het bedrijf nog enkel een bouwvergunning krijgen voor activiteiten nodig om te voldoen aan de milieuwetgeving. Nadien zal de stad elke bouwvergunning weigeren, waardoor het bedrijf verplicht zal zijn te delokaliseren.

"We willen het bedrijf helpen zoeken naar een nieuwe locatie in Leuven of elders die verderaf gelegen is van woonwijken dan thans het geval is. In het bezwaarschrift vraagt de NV of ze 500 meter verderop langs de Aarschotsesteenweg terecht zal kunnen op een zone die we aansluitend bij Ecowerf willen creeëren voor afvalverwerking. Omdat deze site, die overigens kleiner zal uitvallen dan aanvankelijk gedacht, in de omgeving ligt van de woonwijk Kesseldal denk ik niet dat het huidig Leuvens schepencollege daar toestemming voor zal geven", aldus schepen van ruimtelijke ordening Karin Brouwers (CD&V).