Meldpunt ouderenmishandeling kreeg vorig jaar 272 meldingen

Het centraal meldpunt ouderenmis(be)handeling heeft tijdens het werkjaar 2003 272 meldingen ontvangen. In 24 pct van de gevallen werd om een interventie verzocht, zo blijkt uit het jaarverslag dat aan Vlaams minister van Welzijn Adelheid Byttebier werd overgemaakt. Het meldpunt is te bereiken via het nummer 09/360.33.66 en vanaf mei via het nummer 078/15.15.70. Het grootste deel van de oproepen kwam vorig jaar uit de provincie Oost-Vlaanderen (37 pct), gevolgd door Antwerpen (17 pct), Limburg (12,5 pct), Vlaams-Brabant (11 pct), West-Vlaanderen (7 pct) en Brussel (3 pct).

Belga

Van de 272 meldingen waren er 90 vragen om informatie en 85 vragen om advies, in totaal 61 pct. Het gaat om advies en informatie over de mogelijkheden die er bestaan om een (vermoeden van) een situatie van ouderenmis(be)handeling aan te pakken. Vaak vraagt men pas in een later stadium om een interventie.

Bij de melders blijken kinderen en kleinkinderen (82) in de meerderheid te zijn. Hulpverleners en verzorgenden zijn goed voor 52 meldingen. Voorts waren er 43 anonieme meldingen, 40 meldingen van de slachtoffers zelf, 24 meldingen van kennissen en buren, 12 van andere familieleden, vijf vanuit politie/justitie en telkens twee van huisartsen en partners van de slachtoffers.

Mis(be)handeling is volgens het jaarverslag niet enkel fysiek (25 gevallen) of psychisch (37). Bij 103 meldingen gaat het om financiële en materiële mishandeling. In 31 gevallen laat de verzorging te wensen over. Schending van rechten komt in 14 gevallen voor. Verwaarlozing is goed voor 5 gevallen, seksueel misbruik voor één. De categorie "multiple problem" (zeer complexe situaties) neemt 56 gevallen voor haar rekening.

In de meeste gevallen (185 van de 272) werd de leeftijd van de slachtoffers niet bevraagd. Bij degenen voor wie dat wel werd gedaan, stijgt het aantal mis(be)handelingen met de leeftijd: 30 85-plussers, 22 mensen tussen de 81 en 85 jaar, 12 slachtoffers tussen 76 en 80 jaar, 12 mensen met een leeftijd tussen 71 en 75 jaar, drie in de categorie tussen de 66 en 70 jaar, enzovoort.

Het aantal gevallen van intrafamiliaal geweld wordt in het jaarverslag verontrustend hoog genoemd. In 73 pct van de gevallen is sprake van een of andere vorm van mishandeling binnen de familiesituatie (kinderen, kleinkinderen, partners en andere familieleden). Vaak gaat het om de voortzetting van geweld dat reeds jaren bezig is.

In een reactie laat minister Byttebier weten veel belang te hechten aan de verdere uitbouw van het meldpunt en dat er nood is aan meer ondersteuning van en investering in thuis- en mantelzorg.