Personeel CMI Seraing legt 24 uur werk neer

Het personeel van het engineeringbedrijf CMI in Seraing heeft dinsdag het werk neergelegd uit onvrede met het personeelsbeleid. Na afloop van een personeelsvergadering dinsdagochtend werd beslist gedurende 24 uur te staken. CMI is gespecialiseerd in de dienstverlening en het onderhoud van industriële installaties.

Belga

Het personeel is ontevreden over de invulling van nieuwe functies. "Bedrijven en beroepen evolueren. Maar we kunnen niet aanvaarden dat het personeel zich in vergelijking met vroeger in een lager statuut bevindt en voor een lager loon moet werken, aldus vakbondsafgevaardigde Jean-Luc Furnémont van de socialistische vakbond FGTB.

Een andere bron van ongenoegen zijn de premies voor prestaties die de directie toekent volgens criteria zoals absenteïsme, opdrachten,... "In ruil ontvangt het personeel punten die overeenkomen met een bepaald bedrag in cash. Het probleem zit bij het feit dat die premies niet worden toegekend aan het voltallige personeel, maar alleen aan de productiesectoren. Ook dit is onaanvaardbaar," aldus Furnémont.