ACOD verwerpt voorstellen Binnenlandse Zaken over politiestatuut

De Algemene Centrale van Overheidsdiensten heeft dinsdag de voorstellen van Binnenlandse Zaken in verband met het eisenbundel van de vakbonden over het politiestatuut verworpen.

Belga

De socialistische vakbond overweegt de komende dagen actie te voeren. De ACOD verwierp ook de wijzigingen die de regering in het Mammoetbesluit over de statuten van de politie wil aanbrengen. Het Arbitragehof vernietigde in juli 2003 verscheidene beschikkingen van dit besluit. De vakbonden zegden eerder een staking aan in het kader van de onderhandelingen over het politiestatuut.