Vier topbankiers van Dexia verdacht van fraude

Onderzoeksrechter Jean-Claude van Espen heeft vier topmannen van Dexia in verdenking gebracht voor schriftvervalsing. Dat meldt De Financieel Ekonomische Tijd.

ghouben

Het gerecht heeft aanwijzingen dat de top van het voormalige Gemeentekrediet, de voorloper van Dexia Bank, in de jaren negentig een systeem heeft opgezet om de klanten te helpen erfenisrechten te ontduiken. Ondermeer François Narmon en Luc Onclin worden verdacht.

Van Espen onderzoekt sinds september 1999 of het toenmalige Gemeentekrediet, nu opgegaan in Dexia Bank, destijds een systeem opzette waarbij klanten geholpen werden om erfenisrechten te ontduiken. Het gerecht beschikt over interne nota's waarbij aan filiaalhouders werd uitgelegd hoe zij bij de bank de spaar- en effectenrekeningen bij het overlijden van klanten geantidateerd konden afsluiten.

Op die manier werd de fiscus om de tuin geleid. En de bank had een stevig argument om de erfgenamen ervan te overtuigen klant te blijven.