Huisvestingsmaatschappijen verkopen sociale woningen niet

De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) vraagt de bouwmaatschappijen voorlopig geen sociale woningen te verkopen. De VVH is namelijk naar de Raad van State gestapt om het kooprecht, dat de Vlaamse regering begin dit jaar heeft ingevoerd, te vernietigen.

ghouben

Het kooprecht geeft huurders die minstens vijf jaar een woning of appartement huren van een sociale huisvestingsmaatschappij, het recht dit vastgoed aan te kopen op voorwaarde dat het minstens tien jaar oud is. Daarvoor kon de huurder zijn sociale huurwoning enkel aankopen als ze minstens vijftien jaar oud was én met uitdrukkelijk akkoord van de maatschappij.

“Probleem met het nieuwe decreet is dat de overheid de sociale huisvestingsmaatschappijen verplicht tot een patrimoniumverarming,” zegt Willy Stevens, ondervoorzitter van de VVH en tevens directeur van de Kantonnale Bouwmaatschappij in Beringen.

“We hebben niets tegen de verkoop van sociale woningen. Maar de verplichting die men ons nu oplegt, druist in tegen het eigendomsrecht.” De Kantonnale heeft in het verleden bijvoorbeeld al 1.700 woningen verkocht aan haar huurders. “Maar wel volgens een eigen reglement,waardoor we nog betaalbare huurwoningen in ons patrimonium konden houden.Met de nieuwe regeling riskeren we een grote uitverkoop van de oudere, goedkope woningen. Daardoor blijven alleen de duurdere woningen over.Gevolg:kandidaat-huurders met een zeer bescheiden inkomen blijven in de kou staan.”

Naast de actie van de VVH hebben drie afzonderlijke huisvestingsmaatschappijen ook nog eens een procedure aangespannen bij het Arbitragehof. Ze voelen zich aangetast in hun eigendomsrecht. “Zolang er geen juridische duidelijkheid is, vragen we de vennootschappen geen verkoopaanvragen af te handelen,” aldus Willy Stevens.