Belgische ziekenhuizen hebben bijna 500 kinderartsen tekort

Alsmaar meer kinderartsen verlaten het ziekenhuis en kiezen voor een zelfstandige praktijk. Daardoor hebben de Belgische ziekenhuizen 497 pediaters tekort. Vooral in de kleine Vlaamse steden wordt het probleem nijpend. Dat schrijft het vakblad De Huisarts woensdag.

Belga

België heeft naar schatting 997 ziekenhuispediaters nodig. Momenteel zijn er slechts 500. Er is geen algemeen tekort aan kinderartsen, maar ze verlaten het ziekenhuis om een privé-praktijk te beginnen, trekken naar het buitenland of stoppen op 50 jaar, zegt Armando Barillari van de Belgische Vereniging van Locoregionale Ziekenhuiskinderartsen in De Huisarts. Zo werkt slechts 20 procent van de kinderartsen uitsluitend in een ziekenhuis, heeft 40 procent een gemengde activiteit en werkt nog eens 40 procent volledig zelfstandig.

"Momenteel raken sommige vacatures in de ziekenhuispediatrie daardoor niet ingevuld. De kans is reëel dat een aantal pediatriediensten de deuren zullen moeten sluiten bij gebrek aan kinderartsen. Vooral in kleinere Vlaamse steden wordt het probleem nijpend", zo waarschuwt Barillari.

Eén van de grootste problemen voor de ziekenhuispediaters is de hoge werkdruk, vooral de permanenties en wachtdiensten zijn voor velen van hen slopend, 16 procent van de raadplegingen gebeurt 's nachts, in het weekend en op feestdagen, gaat hij verder. "De administratieve rompslomp is zwaar, de verantwoordelijkheid en de stress groot, de verloning slecht. En vooral in de neonatologie zijn de medico-legale problemen niet te onderschatten".

"De verloning is in prive-praktijken natuurlijk niet beter", zegt Barillari, "maar de werkdruk veel kleiner." Gemiddeld ontvangt een zelfstandige ziekenhuispediater jaarlijks iets minder dan 79.000 euro van de ziekteverzekering.

Nationale verenigingen van ziekenhuiskinderartsen trekken gezamenlijk aan alarmbel. Zij vrezen ook voor de plannen van minister van Volksgezondheid Rudy Demotte (PS) om de pediatriediensten te herstructureren. Volgens het kabinet wordt het minimum activiteitsniveau van een pediatrische dienst (1.500 patiënten per jaar) niet overal gehaald. Een herstructurering, zoals een aantal fusies, zou volgens de minister meer middelen vrijmaken om de ziekenhuispediatrie te herwaarderen. De beroepsorganisaties betreuren evenwel dat er geen sprake is van extra middelen en willen een gesprek met de Demotte.