BBL eist statiegeld op blikjes en taks op winkelzakjes

De Bond Beter Leefmilieu (BBL) wil de strijd aanbinden tegen het zwerfvuil met een taks op winkelzakjes en statiegeld op blikjes. Die maatregelen worden momenteel met succes toegepast in Ierland en Duitsland. De milieubond roept bovendien alle gemeentebesturen op de eis te bekrachtigen, want zij draaien vandaag immers op voor de kosten van zwerfvuil.

Belga

Naast de visuele vervuiling van het straatbeeld en de milieugevolgen van zwerfvuil, jaagt zwerfafval de gemeenten jaarlijks op heel wat kosten. Het opruimen van het afval wordt immers volledig bekostigd door de gemeente, en bijgevolg ook door de burger. Gemeentebesturen kunnen ervoor kiezen om drankautomaten met wegwerpverpakkingen op openbare plaatsen te verbieden of enkel te werken met herbruikbare producten binnen de eigen diensten. Toch pleit de BBL voor meer structurele beleidsmaatregelen, naar het voorbeeld van Duitsland en Ierland.

In Ierland werd op 4 maart 2002 een taks van 12 cent ingevoerd op elk plastic winkelzakje. Van de ene dag op de andere was maar liefst 90 procent van de zakjesstroom opgedroogd en vandaag kiezen de Ieren voor herbruikbare zakken. Op jaarbasis betekent dit een besparing van 1,1 miljard wegwerpzakjes. In België zou dat zelfs neerkomen op een besparing van 2,7 miljard zakjes per jaar of zo'n 16.200 ton afval. En ook voor de winkels betekent de maatregel een besparing.

In Duitsland werd op 1 januari 2003 statiegeld ingevoerd op eenmalige verpakkingen voor bier, water en frisdranken. De consument betaalt nu 25 of 50 cent statiegeld voor een blikje of een flesje, en langs Duitse wegen is geen blikje meer te bespeuren. De BBL roept de lokale besturen op om tijdens de inspraakprocedure (tot 14 mei) van het voorontwerp Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling 2004-2008 aan te dringen om beide maatregelen hierin op te nemen. In het ontwerplan wordt namelijk slechts in vage bewoordingen verwezen naar één van beide voorstellen, meent de Bond.

Uitgerekend dinsdag werd in Brussel een initiatief gelanceerd vanuit de verpakkingsindustrie om de milieu-impact van verpakkingsafval te reduceren. Prevent.pack wil consumenten en verantwoordelijken uit de industrie doen nadenken over het vermijden van verpakkingsafval met een brochure en een website. Ook willen bedrijven met dit initiatief hun inspanningen op het vlak van verpakkingspreventie zichtbaar maken.