Vier terreinen voor lawaaierige sporten aangeduid in West-Vlaanderen

Het West-Vlaamse provinciebestuur heeft donderdag vier terreinen aangeduid die ingericht zullen worden voor zogenaamde lawaaierige sporten. Het gaat ondermeer om motorcross, kleiduifschieten, enz. De Vlaamse regering verplichtte op 19 juli 2002 om dergelijke terreinen aan te duiden. Voor West-Vlaanderen liggen ze in Jabbeke, Ieper, Poperinge en Egem-Kapelle.

Belga

Vooraleer de beslissing te nemen, onderzocht het provinciebestuur zestien locaties, verspreid over haar hele grondgebied. Er werd volgens gedeputeerde Patrick Van Gheluwe vooral gezocht naar terreinen in industriegebied omdat de lawaaierige sporten daar minder hinderlijk zouden ervaren worden en omdat deze sites meestal goed ontsloten zijn. De gedeputeerde ging samen met zijn administratie tien terreinen ter plaatse verkennen.

De eigenlijke toewijzing gebeurde aan de hand van een reeks objectieve criteria zoals de ruimtelijke invulling van de natuur, vogelrichtlijngebieden, een ligging op minder dan 500 meter van een woongebied, enz... De terreinen moesten ook minstens een oppervlakte hebben van 10 hectare en niet in een risico-overstromingsgebied zijn gelegen.

De weerhouden terreinen zijn het gebied ten oosten van het bestaande bedrijventerrein Ieperleekanaal in Ieper, het terrein ten oosten van de bestaande bedrijvenzone Sappenleen in Poperinge, het gebied ingesloten tussen de E40, de A18 en de A10 en twee afrittencomplexen in Jabbeke en het terrein ter hoogte van de bestaande ontginningsputten in Egem-Kapelle bij Pittem. De terreinen in Jabbeke en Ieper zullen het eerst gerealiseerd worden. De andere terreinen vormen een reservebestand.

Nu de terreinen zijn aangeduid, zal het provinciebestuur werk maken van ruimtelijke uitvoeringsbesluiten (RUP's) die de bestemming van de grond zullen wijzigen. Voor de uitvoering zal met de gemeentebesturen, BLOSO en de betrokken sportfederaties worden samengewerkt.