"Nuon treft geen schuld"

Elektriciteitsleverancier Nuon ging donderdag in het verweer tegen het vonnis van de rechtbank van koophandel in Hasselt. Die veroordeelde het bedrijf voor het op ongeoorloofde wijze ronselen van klanten van concurrent Luminus. "Het is een absolute scheeftrekking van wat wij hier in België hebben gedaan. Wij zijn aan de winnende hand en daardoor krijgen we vijanden.

Belga

Concurrenten moeten het nodige respect hebben. Nuon wordt trouwens alleen onrechtstreeks aansprakelijk gesteld", zo luidt het verweer van Wim Heyselberghs, CEO van Nuon, donderdag op een persconferentie.

Hij kondigde aan in beroep te zullen gaan en riep de overheid op "dringend maatregelen te nemen om een echte liberalisering van de energiemarkt te realiseren".

Het vonnis zelf werd afgedaan als schadelijk voor het imago. Carlos van Nunen, legal manager, benadrukte dat het een "zeer onduidelijk vonnis" is dat maar op elf klachten was gebaseerd. "Bovendien zijn die klachten niet in de diepte onderzocht, hoewel wij daarom hadden gevraagd. Eén van de klachten komt trouwens van een medewerkster van Luminus", aldus van Nunen. "Van de klachten zijn er twee bij de intercommunale Interelectra gekomen. Waarom werden die doorgespeeld aan de concurrentie en niet aan ons?", vroeg hij zich af. "De eis van Luminus is gereproduceerd in het vonnis", besloot hij.

Heyselberghs nuanceerde de verantwoordelijkheid van Nuon. "Wij kunnen niet weten wat er in elke winkel wordt gezegd aan de klant. De verkoopskanalen waarmee we werken, staan niet op onze betaallijst. Je kunt die kanalen nooit voor honderd procent onder controle hebben". Hij benadrukte dat alle mensen een opleiding en een gedragscode krijgen. Nuon kan bepaalde verkoopskanalen verbieden om zijn elektriciteit nog aan de man te brengen. "Indien er fouten zouden zijn gemaakt, zullen er ongetwijfeld stappen worden genomen. Maar momenteel onderzoeken we de zaak zelf nog", aldus marketingmanager Tom Van de Cruys.

Het probleem van de 'mystery switches', waarbij klanten ongewild van leverancier wisselen, is algemeen gekend, luidde het. "Wij kunnen daar meestal heel weinig aan doen. In een rapport erkent de VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) dat er één procent mystery switches is. Nuon doet zeker niet aan overscore. Dat komt door de procedure via de EAN-code die uit 18 cijfers bestaat. Een menselijke fout is snel gebeurd. Eén cijfer verkeerd opschrijven en een klant wordt geswitcht, ook als dat niet de bedoeling is. Wij hebben daaromtrent al twee officiële klachten bij de VREG ingediend, zonder veel resultaat", aldus Carlos van Nunen.

CEO Heyselberghs liet niet na andere wantoestanden op de energiemarkt aan te klagen. "Wij krijgen van de netbeheerders maar veertig procent van de gegevens die nodig zijn om de eindfactuur op te maken", beweerde hij. "Hierdoor word je als nieuwe speler met de rug tegen de muur gezet." Ook het grote verschil met Nederland in distributie- en transportkosten, die de helft van de kostprijs voor de particulier uitmaken, is een doorn in het oog. De CEO sprak over meerkosten van 19 tot 46 procent, afhankelijk van het verbruik en het soort meter. De CEO pleitte ervoor dat de overheid maatregelen neemt zowel wat betreft de netbeheerders als de transport- en distributiekosten.