Britten mogen identiteit controleren in Brussel-Zuid

Britse immigratie-ambtenaren kunnen voortaan in het station van Brussel-Zuid identiteitscontroles uitvoeren bij passagiers van de Eurostar naar Londen.

Belga

BR> Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en zijn Britse collega David Blunkett hebben daarover donderdag in Londen een akkoord ondertekend.

In ruil krijgt ons land hulp bij de repatriëring van illegalen die in België werden onderschept.

De overeenkomst borduurt voort op de TGV-akkoorden van 1993 tussen België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Ze houdt in dat de ambtenaren na de gewone identiteitscontrole door de douane bijkomend kunnen controleren op het reisdoel en de bestaansmiddelen van de passagiers. Nu gebeurt die controle bij aankomst in Londen.

Momenteel zijn er al Britse immigratie-ambtenaren actief in Brussel-Zuid, maar die hadden tot vandaag enkel een adviserende rol. Het akkoord betekent niet dat Belgische ambtenaren in Londen-Waterloo gelijkaardige controles gaan uitvoeren voor de Eurostar-treinen richting Brussel. Die gebeuren immers al door Franse collega's.

Het akkoord geldt enkel voor de Eurostar, een rechtstreekse lijn met andere woorden. De Britten willen verder gaan en het akkoord uitbreiden naar stoptreinen en de Belgische havens, zowel naar goederenvervoer als personentransport toe. De Britse ambtenaren zouden daarbij verregaande bevoegdheden hebben. Dewael wil de zaken op dat vlak "nog even aanzien", maar vroeg een tegenprestatie in ruil voor het akkoord. "Voor wat hoort wat", aldus de VLD-minister.

Daarom gaan de Britten ons land helpen bij het repatriëren van illegalen. Concreet komt het er op neer dat Groot-Brittannië er bij de zogenaamde 'moeilijke' landen gaat op aandringen hun onderdanen die in ons land werden onderschept, terug op te vangen. Bepaalde landen zoals Afghanistan, Iran en India doen daarover wel eens moeilijk en de Britten hebben met sommige van hen afspraken. Daarnaast lijkt er beweging te komen rond de mogelijkheid tot transitering van illegalen uit ons land via Londense luchthavens. Ook komt er mogelijk op termijn een overeenkomst rond gemeenschappelijke vluchten waarmee beide landen illegalen samen naar hun land van herkomst terugbrengen. Dit gebeurt nu al binnen de Benelux.

Groot-Brittannië is en blijft voor tienduizenden asielzoekers per jaar het Beloofde Land, vooral voor Iraniërs, Indiërs en Afghanen. Er bestaan geen verplichte identiteitskaarten en de controle op zwartwerk is quasi onbestaande.

De meeste asielzoekers proberen het land binnen te raken als verstekeling in een container. De Britten stellen reeds gesofisticeerde apparatuur ter beschikking in de Belgische havens om te screenen op illegalen. De manier waarop de Britten nu in Brussel-Zuid gaan controleren, was vorig jaar goed voor 65 uitdrijvingen uit het Verenigd Koninkrijk.