Cyprioten krijgen 2 miljard euro steun bij hereniging eiland

De internationale gemeenschap is bereid twee miljard euro steun te bieden aan Cyprus, indien beide gemeenschappen op het eiland kiezen voor hereniging. Dit is gebleken op een donorconferentie in Brussel. Op zaterdag 24 april stemmen (het klein miljoen) Turks- en Grieks-Cyprioten in een referendum over het 'plan-Annan'.

Belga

Vertegenwoodigers van 34 landen en een reeks internationale organisaties waren donderdagmorgen bijeen in Brussel, op uitnodiging van de Europese Commissie. Het is namelijk de toetreding van Cyprus tot de Europese Unie op 1 mei die dé katalysator is van het herenigingsproces op Cyprus.

Grieks-Cyprus wordt zeker lid van de EU. Of ook Turks-Cyprus toetreedt -via een hereniging met Grieks-Cyprus- zal pas duidelijk zijn na de twee referenda op 24 april.

De internationale gemeenschap supportert fel voor hereniging en toont zich bereid daarvoor geld op tafel te leggen. Dat geld gaat voornamelijk naar de hervestiging van Cyprioten die moeten verhuizen, naar hulp aan Turks-Cyprioten die huizen moeten verlaten die zijn ingepalmd in 1974, en naar de hulp aan Turken die terug moeten keren naar hun vaderland.

Voor het luik huisvesting van het VN-herenigingsplan is 962 tot 1.082 miljoen euro beschikbaar. Voor andere delen van het plan -onder meer de oprichting van een verzoeningscommissie- is 759 à 839 miljoen euro toegezegd.

De twee grootste donoren zijn de Europese Unie (302 miljoen euro, waarvan 259 miljoen voor de Turks-Cyprioten) en de VS (335 miljoen euro).

Europa, de VN en de VS hopen dat de Cyprioten voor hereniging stemmen, maar stellen dat dit hun eigen beslissing is. Ze wijzen er op dat het plan-Annan in de laatste weken van onderhandelingen nog stevig is verbeterd, in de hoop dat de Cyprioten tweemaal zullen nadenken alvorens een oordeel uit te spreken.

Aangeboden door onze partners