Vlaamse tieners verkiezen alcohol boven cannabis

Uit een studie van het European Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) blijkt dat zowel het alcohol- als het cannabisgebruik bij Franse jongeren de voorbije tien jaar is verdrievoudigd. In Vlaanderen is cannabis nog niet zo in trek bij jongeren als alcohol, maar de drug wint aan populariteit, zo blijkt uit cijfers van de Vereniging voor Alcohol en Druggebruik.

Belga

Bij een rondvraag van de VAD bij Vlaamse leerlingen uit het eerste tot zesde jaar secundair onderwijs in het schooljaar 2002-2003 gaf 88,2 procent toe ooit al eens alcohol te hebben gedronken. Slechts 23,3 procent van de ondervraagden had al eens met cannabis geëxperimenteerd.

Toch is het aantal jongeren dat al eens cannabis gebruikte in de jaren negentig erg gestegen. De VAD verwijst in dit verband naar onderzoek van Lea Maes (Universiteit van Gent). Zij stelde een opmerkelijke stijging vast in het cannabisgebruik bij de schoolgaande jeugd van 1994 tot 2000. De resultaten van de leerlingenbevraging in het nieuwe millennium wijzen echter op een stabilisatie.

Het aantal jongeren dat cannabis gebruikt, neemt ook sterk toe met de leeftijd: cijfers uit 2003 tonen aan dat twaalfjarigen de drug niet gebruiken, terwijl maar liefst 48,4 procent van de achttienjarigen wel cannabis gebruiken. Scharniermoment is de leeftijd van veertien jaar: tussen de leeftijd van 14 en 15 jaar steeg het aantal gebruikers in 2003 van 11,5 naar 19,3 procent. Het grootste deel daarvan zijn occasionele gebruikers. Ruim één procent van de veertienjarigen gebruikt regelmatig. Bij de vijftienjarigen is dat 3,1 procent.

Er zijn ook meer jongens (24,7 procent) dan meisjes (21,9 procent) die cannabis roken. Zo is op 18 jaar 14,8 procent van de jongens regelmatig gebruiker en evenveel procent gebruikt occasioneel. Op die leeftijd gebruikt slechts 9,8 procent van de meisjes regelmatig en 8,2 procent occasioneel.

Alcohol is bij Vlaamse jongeren echter al veel meer ingeburgerd dan cannabis. Zo zou 88,2 procent van de ondervraagde jongeren ooit al alcohol hebben gedronken. Ook het alcholverbruik neemt toe naarmate jongeren ouder worden. Toch beweert al 10,2 procent van de 12- tot 14-jarigen meer dan één alcholische consumptie per week te verbruiken. Bij de 17- tot 18-jarigen noemt ongeveer de helft van de ondervraagden zich een "regelmatige drinker".