Uitbreiding EU: Commissie zeer lovend over verhoging voedselveiligheid

De tien landen die op 1 mei lid worden van de Europese Unie hebben de voorbije maanden enorme inspanningen geleverd om alle EU-normen inzake voedselveiligheid te respecteren. Momenteel is er dan ook geen reden om te sanctioneren, aldus de Euroepse Commissie.

Belga

Europees commissaris voor consumentenzaken David Byrne had zich in november nog zeer kritisch uitgelaten over de voedselveiligheid in de nieuwe lidstaten. In principe moeten al die landen alle Europese regels respecteren, in nationale wetgeving omzetten en afdwingen, vanaf de eerste dag van lidmaatschap. Donderdag komt Byrne met een zeer positief gestemde mededeling: er blijven nauwelijks nog problemen over, en de paar kleine problemen die er zijn, zijn onder controle en worden binnenkort weggewerkt.

Zo is in alle landen de volledige regelgeving overgenomen in nationale wetgeving, met uitzondering van een paar uitvoeringsbesluiten. Dit zal in de komende maanden gebeuren. Ook de controle aan de grenzen staat zo goed als op punt. Europa controleert momenteel aan een 280-tal grensposten het voedsel dat de Unie binnenkomt. Omdat Duitsland, Oostenrijk en Italië binnenkort geen buitengrenzen meer hebben voor wegvervoer, vallen daar 25 posten weg. Er komen er in totaal dik 50 bij aan de nieuwe buitengrenzen (Polen, de Baltische staten, Slovakije,...). Deze posten kunnen pas openen na Europese inspectie van hun kwaliteit.

Een derde aandachtspunt is het respect voor de Europese normen in de bedrijven in de nieuwe lidstaten (slachterijen, melkerijen, voedselverwerking,... ). Bedrijven die niet aan de normen beantwoorden, moeten in principe de deuren sluiten.

Wel zijn bij de toetredingsonderhandelingen uitzonderingen toegestaan. Zevenhonderddertig bedrijven kregen iets meer tijd om de normen te halen. Intussen is echter gebleken dat dit voor 131 niet nodig is. Zij zijn al klaar, of zullen dat tegen 1 mei zijn.

Anderzijds zijn er wel 407 andere bedrijven die tegen de verwachting in, toch niet klaar zullen zijn. Van de Europese experten krijgen ze nu maximaal één jaar om alles in orde te brengen. De Europese Commissie verzekert wel dat de problemen niets te maken hebben met voedselveiligheid op zich, maar wel met infrastructuur die niet voldoet.

Van de 1006 bedrijven die op 1 mei niet in regel zullen zijn met de EU-normen, mag wel geen gram voedsel geëxporteerd worden. Alle geproduceerde voedsel mag enkel op de lokale markt verkocht worden. Volgens de Commissie heeft dit meer met eerlijke concurrentie te maken dan met voedselveiligheid.