Varkenshouders verwerpen akkoord over BSE-tests

Veva, de vereniging van varkenshouders, verwerpt het onlangs gesloten akkoord over de terugbetaling van de BSE-tests. Eind februari kwamen de grootste landbouworganisaties tot een vergelijk met de federale regering over hoeveel de vleessector zou bijdragen in de betaling van de reeds uitgevoerde en nog uit te voeren tests op BSE (de dollekoeienziekte).

Belga

Jaarlijks worden in België zowat 400.000 runderen getest op BSE. De kosten van die tests zijn intussen opgelopen tot 60 miljoen euro, geld dat de federale regering, gespreid over meerdere jaren, terug wil van de vleessector. De drie belangrijkste landbouworganisaties van het land kwamen al tot een akkoord met de regering, maar in een mededeling verwerpt VEVA, de vereniging van varkenshouders, donderdag het gesloten akkoord.

"De hele vleessector gaf zijn fiat luidde het, maar niets is minder waar", reageert Veva-voorzitter André Bracke, ruim een maand nadat het BSE-akkoord door de regering werd goedgekeurd. Eén van de peilers van de terugbetalingsregeling is de solidariteit binnen de vleessector, waardoor ook pluimvee- en varkenshouders meebetalen voor de testen op runderen. Kan niet, stelt Bracke in een mededeling donderdag. "Door de BSE-problematiek is het gebruik van diermeel in de dierenvoeders verboden. Hierdoor is de laatste mogelijke risicofactor vanwege de varkenssector qua 'BSE-vervuiling' volledig uitgesloten. We zijn ingedekt tegen alle risico's, maar toch worden we er opnieuw bij gesleurd om mee te gaan betalen".

Waarom de zuivelsector niet laten opdraaien voor de tests, vraagt hij zich af, in plaats van de vleessector. "Bij ons weten zijn het merendeel van de runderen die getest worden melkkoeien. De vleesproductie is bij die groep dan ook bijkomstig, het primaire product is melk. Als we het bedrag dat nodig is voor de financiering van de BSE-tests, 17 miljoen euro, delen door de totale Belgische melklevering op jaarbasis, komen we aan een bedrag van 5,5 euro per ton, of 0,0055 euro per liter. Peanuts dus en perfect door te rekenen door de zuivelfabrikanten naar de consument toe, die deze kleine prijsstijging van de zuivelproducten nooit gaan voelen", aldus Bracke.

Het BSE-akkoord zal de veehouders trouwens heel wat meer kosten dan de drie miljoen euro die oorspronkelijk was afgesproken, zegt Veva. "Het FAVV hanteert een nieuwe verdeelsleutel, waardoor de veehouders 4,4 miljoen euro zullen betalen voor de BSE-tests". Bovendien vreest Veva dat andere schakels binnen de vleessector, zoals de toelevering en verwerking, hun bijdragen zullen doorrekenen aan de consument. Wat kan resulteren in een lagere prijs die de veehouder voor zijn vlees krijgt, zo luidt het.

Aangeboden door onze partners