Gent betaalt pensioenen van stadspersoneel niet zelf meer

De stad Gent, het OCMW en de politie zullen het statutaire stadspersoneel dat vanaf 2005 met pensioen gaat, niet zelf meer uitbetalen. Dat doet voortaan de RSZ-PPO, de "Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van Plaatselijke en Provinciale Overheden".

Belga

Tot en met 2013 hoopt de stad met de overheveling van haar pensioenen naar deze gemeenschappelijke "kas" jaarlijks 7 miljoen euro uit te sparen.

Gent moet dit jaar opnieuw besparen, ondermeer op personeel. Eén van de maatregelen die het stadsbestuur heeft genomen om naakte ontslagen binnen haar personeelskader te vermijden, was besparen op de pensioenlast van de stad.

Jaarlijks betaalt de stad Gent (werknemersbijdragen incluis) 41 miljoen euro uit aan pensioenen, het OCMW 5,5 miljoen en de politie 11 miljoen. De pensioenlast zou normaal gezien met de jaren alleen maar toenemen. Daarom hebben enkele steden, zoals Oostende en Luik, hun pensioenen overgeheveld naar een gezamenlijke pot waarin behalve gemeenten ook al enkele ziekenhuizen zitten, de zogenaamde RSZ-PPO. Die dienst incasseert in plaats van de gemeenten de bijdragen van werkgevers en werknemers en betaalt de pensioenen uit. Gent heeft beslist om, net als Antwerpen trouwens, ook toe te treden.

Omdat de rijksdienst nog enkele jaren kan teren op een egalisatiefonds, een reserve van vroeger, moeten de aangesloten gemeenten wellicht tot in 2013 minder betalen om aan hun personeel toch hetzelfde pensioen te kunnen garanderen als voordien. Volgens Gents schepen van Financiën Christophe Peeters (VLD) spaart de stad Gent hierdoor jaarlijks 7 miljoen euro. Geld waarvan in de laatste stadsbegroting al 3 miljoen gebruikt is om naakte ontslagen te vermijden. "Na 2013, wanneer het egalisatiefonds opgesoupeerd zal zijn", zegt Peeters, "zal de winst wel afnemen, om in 2018 terug te vallen op nul euro".

Zonder structurele oplossingen, zoals de activering van de bevolking, zullen alle overheden echter sowieso met een zware pensioenlast blijven kampen. Wat Gent jaarlijks uitspaart door deze overheveling van pensioenen, wordt wat Peeters betreft, in het pensioenfonds van de stad gestort. Alvast zolang deze coalitie de stad bestuurt.

De overheveling betreft wel niet alle pensioenen: vanaf 1 januari 2005 worden alleen de nieuwe pensioengerechtigden en de statutairen die de jongste jaren met pensioen gingen, uitbetaald door de RSZ-PPO. De rest blijft voor rekening van de stad, die voor de uitbetaling beroep doet op Ethias.