Burgemeester Lokeren beveelt sloop historische molenaarswoning

Burgemeester Filip Anthuenis van Lokeren heeft bevel gegeven om het historische molenaarshuis op de site van de Heirbrugmolen te slopen. Dat heeft de stad donderdag bekendgemaakt.

Belga

De beslissing komt er na een globaal rapport van het studiebureau Mebumar rond verkrotte en bouwvallige woningen in Lokeren. In de inventaris werd de bouwfysische toestand van het historische pand omschreven als een gevaar voor de veiligheid. Het studiebureau oordeelde dat het gebouw op instorten staat en dat onmiddellijke sloop noodzakelijk is.

Aangezien de Heirbrugmolen een beschermd monument is en het molenaarshuis zich binnen een beschermd stadsgezicht bevindt, werd onmiddellijk contact opgenomen met de Dienst Monumenten en Landschappen (Gent). Daar luidde het oordeel dat het veiligheidsaspect onder de specifieke verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de burgemeester valt.

Een afrastering plaatsen rondom de molenaarswoning zou in de praktijk betekenen dat de molen ook niet meer toegankelijk is en de stad Lokeren heeft die optie dan ook niet gekozen. Daarom wordt het pand nog deze maand gesloopt.

Het stadsbestuur van Lokeren had nochtans plannen voor de restauratie van de molenaarswoning. De globale renovatie van het pand werd door een architectenbureau in 2003 geschat op minimaal 262.000 euro. Aangezien het hier niet gaat om een beschermd monument in de strikte zin van het woord, maar slechts een beschermd stadsgezicht, zou de stad Lokeren de kostprijs volledig dragen.

Vóór de sloop wordt nog een omstandige plaatsbeschrijving en fotoreportage gemaakt van de molenaarswoning, met het oog op de latere heropbouw van het pand. Ook zullen zoveel mogelijk oorspronkelijke bouwmaterialen gerecupereerd worden.