Bouw windturbinepark op Thorntonbank kan starten

De bouw van zestig windturbines op de Thorntonbank op 27 kilometer voor de kust van Knokke-Heist kan starten. Federaal minister voor de Noordzee Johan Vande Lanotte heeft donderdag de bouw- en exploitatievergunning afgeleverd.

Belga

C-Power zal het project realiseren. De eerste zes windturbines zouden tegen de zomer van 2005 stroom moeten produceren. Dit is een pilootfase die de basis vormt voor de verdere uitbouw van het project.

C-Power beschikt nu zowel over een een domeinconcessie van de minister van energie als over een bouw-, milieu- als exploitatievergunning. Het mag 60 windturbines bouwen van elk 3,6 MegaWatt. Zij kunnen groene stroom leveren voor circa 300.000 gezinnen. Bij de aflevering van de vergunningen werd volgens het kabinet Vande Lanotte rekening gehouden met het milieu-effecten-rapport en de resultaten van de openbare procedure.

Volgens het kabinet werden in het kader van de openbare procedure maar acht brieven ontvangen. Nederland liet weten dat het geen bezwaar had tegen het offshore-windturbinepark. Volgens Vande Lanotte zit daarin het bewijs van een goede locatiekeuze. De Thorntonbank ligt voldoende uit de Kust om visuele hinder te vermijden, ligt ver genoeg van de scheepvaartroutes en van foerageer- en trekgebieden voor zeevogels. Het belang van de zone voor de zeevisserij zou slechts gering zijn.

De milieuvergunning die de federale regering afleverde voorziet 9 algemene en 42 specifieke milieuvoorwaarden. Het gaat om voorwaarden die vooraf, tijdens en na de exploitatie moeten zijn vervuld. De vergunning voorziet de bouw van zes windturbines in een pilootfase. Na evaluatie van deze fase kunnen er achttien windturbines worden gebouwd en tenslotte de resterende 36.

Tijdens de bouwfase zal het mariene milieu grondig worden gemonitord. De retributie voor vijf jaar onderzoek wordt op 2,26 miljoen euro geraamd. De minister voor de Noordzee legde de bouwheer en exploitant ook op dat het een multifunctioneel vaartuig moet ter beschikking houden dat bijstand kan verlenen bij eventuele milieuverontreiniging afkomstig uit de exploitatie.

Exploitant C-Power is een samenwerking tussen Interelectra, Turbowinds, SRIW Ecotech Finance, Socofé, SIIF Energies en Dredging International.