'The Sprout' uit handel genomen na klacht van ouders

De jongste editie van het Engelstalige tijdschrift 'The Sprout' wordt donderdagochtend op last van de rechtbank uit de handel genomen. In het blad staan foto's van de opgraving en de autopsie van hun Julie en Mélissa.

Belga

De ouders van Julie en Mélissa stapten meteen naar de rechtbank in kort geding in Brussel om te eisen dat het tijdschrift uit de handel zou worden genomen. Ze voerden aan dat de foto's geen nieuwswaarde hadden en enkel afgedrukt werden uit winstbejag. Ze klaagden een "ondraaglijke inbreuk op hun privé-leven" aan.

De rechtbank ging op het verzoek van de ouders in en beval de verwijdering van het maandblad uit alle krantenwinkels op straffe van een dwangsom van duizend euro per verkocht nummer.

Volgens de website van 'The Sprout' wordt het blad verkocht in een honderdtal winkels in de wereld, waarvan een tiental in Brussel.

Aangeboden door onze partners