Israëlische justitie gelast stopzetting financiering nederzettingen

De Israëlische procureur-generaal , Mani Mazuz, heeft de ministeries donderdag opgedragen alle betalingen aan nederzettingen in de Palestijnse gebieden stop te zetten, omdat de kans groot is dat het geld wordt besteed aan illegale nieuwe nederzettingen, zogenoemde buitenposten.

AP Ned

Het 'routekaart'-vredesplan verplicht Israël tot het verwijderen van tientallen van zulke buitenposten, maar daar is nauwelijks gevolg aan gegeven. Donderdag, daags nadat de Israëlische premier Ariel Sharon de zegen van de Amerikaanse president Bush had gekregen voor zijn omstreden terugtrekkingsplan, verwijderde het Israëlische leger twee onbewoonde buitenposten. Bij de operatie werden zeven kolonisten aangehouden.

In juni vorig jaar heeft de toenmalige procureur-generaal de Israëlische ministeries verboden geld uit te trekken voor de buitenposten. Volgens het ministerie van justitie heeft Mazuz de ministers daar in februari nog eens aan herinnerd. Kennelijk zijn de besturen van de nederzettingen echter gewoon doorgegaan geld aan de buitenposten te besteden. Het ministerie zei dat Mazuz heeft besloten de geldkraan voorlopig dicht te draaien op grond van een rapport van de rekenkamer.

De maatregel geldt voor de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, hoewel er in de Gazastrook geen buitenposten zijn. Over de inhoud van het rapport werden geen mededelingen gedaan. Het ministerie zei dat het geld pas weer wordt vrijgegeven als er een commissie van toezicht is benoemd en dat het verschaffen van geld voor illegale activiteiten zal worden bestraft.

Het hoofd van de regionale kolonistenraad op de Westoever, Pinhas Walerstein, ontkende dat er illegale betalingen hebben plaatsgevonden. Hij noemde de maatregel van de procureur-generaal een poging om de kolonisten te "delegitimeren".

Bush heeft gezegd dat Israël wat hem betreft een aantal nederzettingen op de Westoever mag houden na een vredesovereenkomst met de Palestijnen. Sinds Israël de Westoever in 1967 veroverde heeft het er ongeveer 130 nederzettingen gevestigd.