Europa schenkt 1,5 miljoen euro aan vredesproces Soedan

De Europese Commissie heeft anderhalf miljoen euro vrijgemaakt om vrede in Soedan mogelijk te maken. Het geld gaat naar de organisatie van onderhandelingen en het toezicht op het staakt-het-vuren.

Belga

Sinds Soedan onafhankelijk werd, in 1956, kent het land nagenoeg constant een burgeroorlog tussen het islamitische noorden en het christelijk-animistische zuiden. Naar schatting zijn er al twee miljoen doden te betreuren.

Nu is er een kans op vrede, nadat de regering en de voornaamste rebellenbeweging enkele deelakkoorden konden bereiken. Europa steunt het werk dat nodig is om die deelakkoorden om te zetten in een totaalakkoord.

De Europese Commissie trekt ook 15 miljoen euro uit voor humanitaire hulp aan Zimbabwe. Europa heeft lange tijd geprobeerd het regime van president Mugabe te isoleren, maar is daar door Afrikaanse steun voor Mugabe niet in geslaagd. De verstrekking van humanitaire hulp is echter altijd blijven doorgaan, voor 54,5 miljoen euro sinds 2001.