Belgische bedrijven zijn al decennium aanwezig in nieuwe EU-lidstaten

Op 1 mei worden tien landen uit het oosten en zuiden van Europa officieel lid van de Europese Unie. Voor de bedrijfswereld is de uitbreiding al sinds jaren ruimschoots een feit. Tussen 1995 en 2002 hebben Belgische bedrijven 4,2 miljard euro geïnvesteerd in de nieuwe lidstaten.

Belga

Met de val van de Berlijnse muur en het IJzeren Gordijn was er al snel interesse van Westerse bedrijven in de zogenaamde transitie-economiën (transitie van communisme naar vrije markt). Dit brengt mee dat de uitbreiding van Europa voor de bedrijven in 1989 begon.

Sinds meerdere jaren is er tussen de Europese Unie en de kandidaat-lidstaten een preferentiële economische verhouding, waardoor die landen vanuit economisch oogpunt al een beetje EU-leden zijn.

Volgens cijfers van de Nationale Bank investeerden Belgische bedrijven tussen 1995 en 2002 4,2 miljard euro in de nieuwe lidstaten: 1,3 miljard in Tsjechië en telkens 1,1 miljard in Polen en Hongarije.

Voor de bank KBC was de trek naar het oosten een strategische -en momenteel succesvolle- keuze. Ook schuimrubber-fabricant Recticel is heel actief in de nieuwe lidstaten. Recticel is het bedrijf van de huidige VBO-voorzitter Luc Vansteenkiste.

Recticel heeft zeven fabrieken in Tsjechië, zes in Polen, twee in Hongarije, twee in Slovenië en een in Litouwen. Het bedrijf trok begin jaren negentig oostwaarts, in navolging van belangrijke klanten, de Duitse zitmeubelfabricanten die hun produktie delokaliseerden. Meer en meer rekent het bedrijf ook op de gestegen koopkracht terplaatse. Nu wordt slechts zes procent van de omzet gerealiseerd in Oost-Europa, over vijftien jaar zou het om de helft moeten gaan.

Ook supermarktgroep Delhaize zag opportuniteiten begin jaren negentig. Sinds 1991 is de groep actief in Tsjechië, sinds 1998 in Slovakije. De onderneming 'Delvita' heeft nu 94 winkels in Tsjechië en 14 in Slovakije. In Tsjechië is het de nummer twee in zijn sector. Delhaize ziet extra voordelen in de hereniging op 1 mei. Nu zorgt de grens tussen Tsjechië en Slovakije ervoor dat men Slovakije niet kan bevoorraden vanuit Tsjechië. Vanaf 1 mei kan dat wel. Dit zorgt voor vereenvoudiging en kostenbesparing.

Aangeboden door onze partners