Kansspelcommissie richt speciale fraudecel op na fraude casino Namen

De Kansspelcommissie richt naar aanleiding van de fraudezaak in het casino van Namen een speciale cel op, zo maakte de Kansspelcomissie vrijdag bekend na haar zitting donderdag. Doel van de cel is de gegevens verwerken die verzameld worden via een nieuw informaticasysteem dat het opsporen van fraude in casino's makkelijker moet maken.

Belga

"De cel moet het strafdossier en de gegevens verkregen via het informaticasysteem nader bestuderen", zegt deskundige Marc Callu van de Kansspelcommissie. De commissie vergaderde donderdag over te ondernemen acties na de ontdekking van de grootschalige fraude in het casino van Namen enkelen weken geleden.

De kern van die actie is een nieuw informaticasysteem dat ingevoerd werd op 1 maart en sindsdien verplicht is in elk Belgisch casino. "Het informaticasysteem is gebaseerd op twee zaken", legt Callu uit. "Ten eerste is er het online systeem. Dat zorgt ervoor dat alle elektronische apparaten in het casino zijn aangesloten op een netwerk". De gegevens worden vervolgens doorgesluisd naar de Kansspelcommissie die ze controleert op fraude. "Daarnaast is er 24 uur op 24 camerabewaking", zegt Callu.

De net opgerichte cel gaat de gegegens die met de nieuwe technologische infrastructuur worden verzameld, onder de loep nemen. De bevindingen zullen op 28 april worden besproken op een bijzondere vergadering. "Dan zullen we nagaan of er nog verbetering mogelijk is. Nu is het systeem enkel visueel, misschien moeten we er in de toekomst ook een audio-gedeelte aan koppelen", aldus Callu.

Met de nieuwe technologie in voege van 1 maart is ook de controle in andere casino's verscherpt. "Tot nu toe hebben we in andere speelinrichtingen nog geen onregelmatigheden waargenomen", zegt Callu. Hij voegt daar aan toe dat de Kansspelcommissie de zaak in Namen, naast de bovengenoemde maatregelen, op de voet volgt via permanent contact met de gerechtelijke autoriteiten, onderzoekers, diensten van de FOD Financiën, de witwascel en de voorlopig aangestelde directie van het casino.