Groen! vraagt dat Bossuyt beslissing groene stroom herziet

Groen! is niet te spreken over de koerswijziging van Vlaams minister van Energie Gilbert Bossuyt (sp.a) in het dossier van de groene stroom. De partij wil dat de distributiekost voor groene stroom die in ons land wordt opgewekt kosteloos blijft.

Belga

Bossuyt kondigde vrijdag aan dat Belgische groene stroom niet meer gratis over het Vlaamse distributienetwerk zal vervoerd kunnen worden. De minister speelt daarmee in op de Europese commissie, die het een discriminatie vindt dat Vlaanderen distributiekosten aanrekent aan niet-Belgische groene stroom en aan groene stroom die in België is opgewekt niet. De gratis distributie zal daarom in de toekomst noch voor de binnenlandse noch voor de buitenlandse groene stroom toegekend worden, zo stelt Bossuyt aan de Vlaamse regering voor.

De prijs van groene stroom voor de kleine gebruiker zal stijgen, het draagvlak zal verkleinen en de investeringen zullen bevroren worden, zo vreest Groen!. Volgens de partij wordt een toekomstgerichte sector die kansen biedt op een toename van duurzame economische activiteit en kwaliteitsvolle tewerkstelling een hak gezet.

Groen! vraagt dat Bossuyt zijn beslissing herziet en onderhandelingen met de Europese commissie opstart om tot een oplossing te komen. Indien die niet tot een resultaat leiden, wil Groen! dat alle hernieuwbare stroom die in de Europese Unie wordt opgewekt weer gratis over het Vlaamse distributienet kan.

Partijvoorzitster Vera Dua en Vlaams parlementslid Eloi Glorieux vragen voorts dat federaal minister van Economie Fientje Moerman de concurrentie inzake stroomproductie bevordert om de energie-factuur van de energie-intensieve bedrijven te drukken. Ruim 90 pct van de elektriciteitsopwekking in ons land blijft in handen van één bedrijf, zo stellen ze vast.