"TV-kijken veroorzaakt concentratieproblemen bij kinderen"

Jonge kinderen die televisie kijken lopen een groter risico dan hun niet kijkende leeftijdgenootjes op het krijgen van concentratieproblemen tegen de tijd dat zij naar school gaan.

AP Ned

Dat blijkt uit onderzoek van Amerikaanse kinderartsen. De onderzoekers raden ouders aan kinderen van onder de 2 geen televisie te laten kijken. Het onderzoek onder 1.345 kinderen, waarvan de resultaten zijn verschenen in het vakblad Pediatrics, richtte zich op twee groepen in de leeftijd van één en drie jaar.

Jonge kinderen die veel televisie kijken, hebben voor ieder uur dat zij per dag kijken een 10 procent groter risico op concentratieproblemen als zij 7 zijn, is de voornaamste conclusie.

De onderzoekers ondervroegen de ouders over de kijkgewoonten van hun kinderen en moesten het gedrag van de kinderen op 7-jarige leeftijd aangeven op een schaal die wordt gebruikt voor het meten van de concentratiestoornissen add (attention deficit disorders) of adhd (attention deficit hyperactivity disorders).

Van de onderzochte kinderen bleek 36 procent van de 1-jarigen geen tv te kijken; 37 procent keek dagelijks een tot twee uur en had 10 tot 20 procent meer kans op concentratieproblemen; 14 procent keek dagelijks drie tot vier uur en had 30 tot 40 procent meer kans op concentratieproblemen; de overigen keken dagelijks ten minste vijf uur of meer.

Een van de onderzoekers, de kinderarts Dimitri Christakis, wijst er op dat uit eerder onderzoek al is gebleken dat tv-kijken ook om andere redenen voor kinderen niet gezond is: kinderen worden er dik en agressief van. Over zijn eigen onderzoek zegt Christakis dat speciaal de eerste drie levensjaren cruciaal zijn voor de vorming van de hersenen.

De inhoud van de programma's is niet relevant, zegt Christiakis, omdat het gaat om het effect van de snel wisselende tv-beelden. Uit onderzoek van ratten is gebleken dat "de architectuur van de hersenen gaat verschillen als zij worden blootgesteld aan verschillende hoeveelheden indrukken".

Een medewerkster van de Amerikaanse versie van Sesamstraat, Jennifer Kotler, trekt in twijfel of het onderzoek ook van toepassing is op opvoedkundige programma's als het hare. "Er is veel onderzoek gedaan waaruit de positieve kanten blijken van educatieve programma's." Volgens Kotler is er onderzoek nodig dat onderscheid maakt tussen verschillende soorten televisieprogramma's en tussen kinderen die alleen tv kijken of met een ouder.