Risicojongeren moeten zelf voorbeeld gaan stellen

Jongeren die dreigen af te glijden, zouden best een training volgen waardoor ze een voorbeeld worden voor de randgroepjongeren. Binnen de groep moeten ze de discussie op gang brengen over normen en waarden. Deze zogeheten 'peermethode' staat centraal tijdens het congres Peer Power dinsdag 6 april in het Nederlandse Utrecht.

Belga

Het congres over preventie voor allochtone risicojongeren wordt georganiseerd door Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling en de Landelijke Steunfunctie Preventie (LSP)/Trimbos-instituut. Peerpreventie is een voorlichtingsmethode die eerder al werd gebruikt bij onder meer de verslavingszorg.

"Vanwege het succes van deze methode willen we die nu ook toepassen in de criminaliteitspreventie. Jongeren gaan andere jongeren vertellen over normen, waarden en ethiek", aldus een beleidsmedewerker van Forum. "Bij de peermethode gaat het er om dat je representatieve jongeren voor het project weet te strikken die zich in of rond de risicogroep bevinden. Met deze vrijwilligers teken je een contract en vervolgens beginnen ze aan een opleiding van acht weken".

In die training worden sociale vaardigheden geleerd en worden normen en waarden bijgebracht die jongeren dan leren overbrengen op de eigen groep. Belangrijk onderdeel daarin is ook de empowerment. Dat is de manier om jongeren hun eigenwaarde op te trekken. Daarnaast moeten de jongeren die de trainingen hebben doorlopen ook beloond worden met bijvoorbeeld een uitstapje.

Na de training bepalen de cursisten zelf hoe ze voorlichting gaan geven. Ook dit is bedoeld om jongeren te leren dat ze in zichzelf moeten geloven. De jongeren moeten sterk in de schoenen staan om succes te hebben met hun voorlichtingsprogramma. Zeker binnen de Marokkaanse cultuur wordt het niet makkelijk geaccepteerd als iemand zijn nek uitsteekt.

Wat uiteindelijk het effect is van de methode is moeilijk vast te stellen. Dat is moeilijk te meten bij preventie. Belangrijke voorwaarde voor succes is dat de instelling voldoende mankracht en deskundigheid in huis heeft of haalt voor een dergelijk project.