Powell niet meer zeker van mobiele Iraakse laboratoria

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Colin Powell heeft gezegd dat hij niet meer zeker is dat zijn presentatie in de Verenigde Naties over mobiele Iraakse wapenlaboratoria "op betrouwbare informatie berustte."

AP Ned

In februari 2003, enkele weken voor het begin van de oorlog tegen Irak, gaf Powell een veelbesproken presentatie in de VN-Veiligheidsraad in een poging van de VS om met steun van het hoogste VN-orgaan een oorlog tegen Saddam Hussein te beginnen.

Onderdeel van het 'bewijs' dat Powell toen presenteerde dat Irak werkte aan de ontwikkeling van massavernietigingswapens waren opnamen van twee aanhangwagens die dienst zouden doen als mobiel laboratorium. De wagens werden op verschillende tijdstippen gefotografeerd op locaties waar volgens de VS gewerkt werd aan de ontwikkeling van biochemische wapens. Ook bevatten de aanhangwagens apparatuur die volgens Amerikaanse deskundigen gebruikt wordt voor de bouw van biologische wapens.

De informatie waar hij zich toen op baseerde was bij nader inzien mogelijk onbetrouwbaar, aldus Powell op een persconferentie na afloop van een NAVO-conferentie die hij vrijdag in Brussel bijwoonde. In de Veiligheidsraad zei de minister dat het ging om informatie die door verscheidene bronnen was bevestigd en dat over de betrouwbaarheid ervan geen twijfel bestond. Mogelijk ten onrechte, aldus Powell nu.

De presentatie voor de Veiligheidsraad mislukte in de zin dat onder meer Frankrijk, dat een vetorecht heeft in de Veiligheidsraad, en Duitsland zich tegen een aanval op Irak uitspraken. Powells betoog versterkte echter wel de steun onder de Amerikaanse bevolking om ten strijde te trekken tegen Saddam Hussein.

De minister zegt dat de commissie die het besluit om Irak aan te vallen onderzoekt, zich ook bezighoudt met de vraag of de inlichtingendiensten de regering in aanloop naar de oorlog foute informatie hebben verschaft of dat de regering die verkeerd heeft geïnterpreteerd. Ook zijn eigen presentatie in de VN-Veiligheidsraad zal daarbij aan de orde komen, aldus Powell.