Test-Aankoop vindt varkens- en runder-DNA in kipproducten

Test-Aankoop heeft bij analyses van kipproducten uit supermarkten aanwijzingen gevonden dat in enkele gevallen water en eiwitten van andere dieren toegevoegd werden.

Belga

In twee producten werd varkens-DNA gevonden, in een derde bevond zich runder-DNA.

Hoewel deze praktijken geen rechtstreekse bedreiging inhouden voor de volksgezondheid, vindt TA dat dit geknoei met voeding niet te tolereren is.

Dat sommige producenten om het rendement water toevoegen aan kippen -zogenaamde "plofkippen"- bleek al uit een BBC-reportage die midden 2003 door een Vlaamse tv-zender werd uitgezonden. De Europese Unie laat een verhouding water-eiwit toe van 3,4. Hierdoor ontstond volgens de BBC-reportage het idee om ook eiwit aan het vlees toe te voegen. Eiwitten binden immers het water en werken tevens een aanvaardbare verhouding tussen water en eiwit in de hand. Als aan kipfilets eiwitten toegevoegd worden, moeten ze echter niet als "vers vlees", maar als "bereid vleeswaar" verkocht worden.

Bij vijf van de 19 onderzochte kipproducten werd een verhouding water-eiwit aangetroffen die groter is dan 3,4. Deze wettelijke limiet geldt thans echter alleen voor kipfilets en werd twee keer overschreden. In negen producten, waaronder twee kipfilets, werd een toevoeging van eiwitten vastgesteld. In deze twee gevallen ging het achtereenvolgens om varkens- en runder-DNA. Er werd ook varkens-DNA aangetroffen in kippenworst, maar dit zou kunnen liggen aan de varkensdarm die als omhulsel werd gebruikt.

Alhoewel TA niet geheel uitsluit dat de aanwezigheid van de vermelde vreemde eiwitten in het kippenvlees verband houdt met een slechte hygiëne op de productiesite, lijkt het waarschijnlijker aan te nemen dat dit het gevolg is van een bewuste toevoeging van varkens- en rundereiwitten.

In de vermelde BBC-reportage verklaarde een producent hierover immers dat het kippenvlees op die manier op een goedkopere manier verrijkt kan worden dan door gebruik te maken van eiwitten afkomstig van kippen.

Test-Aankoop eist dat toevoeging van water aan een strenge regelgeving onderworpen wordt, zowel voor puur vlees als bereide vleesproducten. Toevoeging van eiwitten moet steeds op het etiket worden vermeld. In geval het gaat om vreemde eiwitten, mag niet beweerd worden dat het om "puur kippenvlees" gaat. De etiketten van de twee kipfilets waarin zich varkens- of runder-DNA bevond, stelden frauduleus dat het om "honderd procent filet" of om "honderd procent kippenvlees" ging. Ook het etiket van kippenworst waarin het varkens- DNA werd aangetroffen, maakt hiervan geen melding.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer