Kamer regelt medische tests op mensen

De Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor het wetsontwerp inzake experimenten op de menselijke persoon. Dat gebeurde met 85 stemmen voor (meerderheid en Ecolo) en 29 onthoudingen (rest van de oppositie). Het gaat om de omzetting van een Europese richtlijn.

Belga

De wettekst regelt niet enkel de voorwaarden waaronder nieuwe geneesmiddelen kunnen worden uitgetest op mensen. Het ontwerp gaat ook over de wijze waarop nieuwe operatietechnieken of nieuwe diagnostische technieken kunnen worden uitgevoerd.

Voor de geneeskunde bestaat momenteel enkel een wettelijk kader inzake preventie, diagnostiek en medische behandelingen. Nieuwe medicijnen mogen enkel op de markt worden gebracht indien ze zijn getest op mensen. Probleem is echter dat dit laatste niet is gereglementeerd.

Dat is precies wat het wetsontwerp doet. Het handelt over medische testen op levende personen en slaat dus niet op embryo's of dode lichamen. Bedoeling is dat de tests enkel kunnen wanneer de patiënt ermee instemt.

De tekst - die wellicht wordt geëvoceerd door de Senaat - schrijft ook voor op welke manier de ethische comités in de ziekenhuizen moeten worden betrokken bij de zaak.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer