Kamer zet afschaffing doodstraf in Grondwet

De Kamer heeft donderdag in plenaire vergadering de afschaffing van de doodstraf ingeschreven in de Grondwet. Dat gebeurde met 101 stemmen voor en 14 onthoudingen (Vlaams Blok en FN).

Belga

De doodstraf is sinds 1996 bij wet al afgeschaft en wordt al veel langer niet meer toegepast. Om principiële redenen pleitten zowat alle partijen - behalve het Vlaams Blok - ervoor om de afschaffing ook in de Grondwet te verankeren. Dat gebeurt nu door de aanpassing van artikel 14 van de Constitutie.

Eén van de eerste indieners van een wetsvoorstel terzake, Geert Bourgeois, haalde donderdag tijdens het plenaire debat aan dat het recht op leven het meest fundamentele recht is. Bovendien wees onderzoek al verschillende keren uit dat de doodstraf helemaal geen afschrikkend effect heeft.

Begin maart besliste de Kamer om het debat en de stemming over de grondwetsherziening uit te stellen omdat die samenvielen met het begin van het proces-Dutroux. Dat proces is deze keer geen obstakel meer. Het inschrijven in de Grondwet van de afschaffing van de doodstraf moet nog naar de Senaat goedgekeurd worden.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer