Kamer laat gemeenten optreden tegen overlast

De Kamer heeft de twee wetsontwerpen goedgekeurd die de gemeenten de mogelijkheid geven om administratieve sancties op te leggen voor bepaalde vormen van overlast zoals geluidsoverlast, sluikstorten of het aanbrengen van grafitti .

Belga

Dat gebeurde meerderheid tegen oppositie. Er waren 75 stemmen voor, 33 onthoudingen (CD&V, cdH, Vlaams Blok, N-VA en FN) en 3 tegenstemmen (Ecolo).

De CD&V vindt de regeling te ver gaan, omdat er ook strafrechtelijke zaken in worden opgenomen.

Sommige gemeenten voerden een tijdje geleden al een overlasttaks in, maar daarvoor bestond totnogtoe echter geen wettelijk kader. Dat zal binnenkort wel het geval zijn.

De gewijzigde gemeentewet geeft de gemeenten de mogelijkheid administratief op te treden tegen bepaalde vormen van overlast, die tegelijkertijd gedepenaliseerd worden. De gemeentebesturen zelf bepalen over welke vormen het precies gaat. Zij kunnen dan administratieve boetes tot 250 euro opleggen, vergunningen schorsen of zelfs bepaalde inrichtingen - zoals café's of dancings - laten sluiten.

Niet enkel politieagenten kunnen optreden tegen de vormen van overlast. Ook buschauffeurs, treinconducteurs of bewakingsagenten kunnen dat.

Opvallend is dat gemeenten ook sancties kunnen opleggen voor lichte strafrechtelijke feiten waar het gerecht niet tegen optreedt, zoals verbaal geweld of lichte slagen en verwondingen. Beroep tegen de sanctie is mogelijk bij de Raad van State of de politierechter, afhankelijk van wie ze oplegt (college van burgemeester en schepenen of de gemeentesecretaris).

VLD-kamerlid Filip Anthuenis toonde zich donderdag tijdens het plenaire debat een groot voorstander van het systeem. Hij juichte toe dat er eindelijk een wettelijk kader wordt geschapen en dat een aantal feiten worden gedepenaliseerd, zodat het gerecht wordt ontlast.

De CD&V is minder laaiend over het ontwerp. Dirk Claes, ook burgemeester van Rotselaar, zei achter het systeem te staan, maar vreest dat het uit gebrek aan middelen en personeel niet zal werken. De Vlaamse christen-democraten zijn vooral tegen de regeling omdat er ook strafrechtelijke zaken staan in ingeschreven. "Wij pleiten voor een strikte scheiding van de twee", zei Claes. De CD&V gaat zich onthouden bij de stemming.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer