Aantal nieuwe zware verkeersovertredingen geschrapt

Vanaf 1 maart worden een aantal zware verkeersovertredingen opnieuw een gewone overtreding. Het gaat om fietsen zonder verlichting, foutief parkeren zonder bijzondere hinder of gevaar en het niet aan boord hebben van de boorddocumenten.

Belga

Zo is zondagvoormiddag beslist op de tweede dag van de bijzondere ministerraad. "Een aantal pesterijen is geschrapt, maar de snelheidscontroles zullen nog opgevoerd worden", was de boodschap van premier Verhofstadt en mobiliteitsminister Anciaux. Guy Verhofstadt benadrukte dat er geen reden is om de nieuwe verkeerswet te veranderen. Uit gegevens van de politiediensten en de verzekeringsmaatschappijen blijkt dat het aantal ongevallen en verkeersovertredingen sinds de aankondiging van de nieuwe verkeerswet gedaald is. In september 2005 komt er een grondige evaluatie van de wet, maar intussen werden toch reeds een aantal bijsturingen gedaan. Deze gaan met terugwerkende kracht in op 1 maart, zo verduidelijkte Bert Anciaux.

Rijden met een fiets zonder verlichting wanneer het gebruik van lichten verplicht was, wordt opnieuw een gewone overtreding. Bij herhaling binnen drie jaar wordt de overtreding bestraft als een zware overtreding van de eerste graad. Ook het ontbreken van de boordpapieren in het voertuig en een aantal parkeerovertredingen die geen bijzondere hinder of gevaar inhouden worden opnieuw een gewone overtreding.

De ministerraad besliste voorts om ten laatste tegen 1 september 2005 de "zone 30" in de buurt van scholen te veralgemenen. De vereisten voor het inrichten van dergelijke zones vervalt, maar de inrichting wordt overgelaten aan de wegbeheerder. In de omgeving van jeugdkampen of tijdelijke concentraties van mensen - een betoging - kan de wegbeheerder om redenen van verkeersveiligheid tijdelijk een zone 30 in de bebouwde kom of een zone 50 of 70 buiten de bebouwde kom aanduiden.

Minister Anciaux wordt voorts belast met het ontwerp van een nieuw verkeersbord dat het gebruik van de cruise control tijdelijk of op plaatsen met een verhoogd risico op ongevallen met vrachtwagens verbiedt. Daarnaast wordt een "accidentologisch" onderzoek gestart over de gevaren en risico's van het gebruik van de cruise control. Het gaat met name over de vraag of de klassieke cruise control verder gebruikt mag worden en over het nut van de promotie van de advanced cruise control.

Tenslotte is beslist om de regeling over de plaats van de motorrijder op de weg aan te passen. Nu dient de motorrijder rechts op het baanvak te rijden, maar dat zorgde voor heel wat gevaarlijke situaties. Daarom is beslist dat de motorrijder vrij is te kiezen waar hij op het baanvak rijdt.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer