Spirit-congres: partij wil solidarititeitspact met Wallonië

Spirit wil een pact tussen Vlaanderen en Wallonië over een doorzichtige, eerlijke en objectieve solidariteit.

Belga

Na de verkiezingen moet de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde als één van de eerste punten aan bod komen in het communautaire Forum. Dat zei voorzitster Els Van Weert zaterdag in haar slottoespraak op het partijcongres in Gent.

Spirit, kartelpartner van de sp.a, congresseerde er onder het motto "creativiteit werkt" over cultuur, onderwijs, economie en steden. Dat is geen toevallig samenraapsel van politieke thema's. Alleen als Vlaanderen uitblinkt in creativiteit kan het een voortrekkersrol spelen in een globaliserende wereld, aldus congresvoorzitter Jan Roegiers. Het congres was ook de gelegenheid voor Spirit om zich als partij beter op de kaart te zetten. "Spirit is een partij, voor degenen die eraan twijfelen", aldus federaal minister Bert Anciaux, die zowat de hele dag in Gent aanwezig was en niet op de ministerraad in Oostende.

Spirit profileert zich als een rebelse partij die geen schrik heeft heilige huisjes in vraag te stellen. Rode draad door het programma is gemeenschapsvorming, betrokkenheid en participatie, aldus Van Weert. De partij pleit ook voor een interculturele samenleving en is pacifistisch.

In haar slottoespraak benadrukte Van Weert echter dat Spirit ook een Vlaamse partij is. In aanwezigheid van sp.a-voorzitter Steve Stevaert pleitte ze voor een solidariteitspact met Wallonië. Solidariteit met Wallonië is volgens haar geen probleem, maar die moet wel doorzichtig en objectief zijn.

Volgens Van Weert is staatshervorming cruciaal om het Vlaams project verder uit te bouwen. De partij vraagt dat Vlaanderen bijkomende hefbomen in handen zou krijgen, zoals op het vlak van economie en tewerkstelling. De verkeersregels moeten kunnen worden aangepast aan de eigen, Vlaamse situatie en ook op het vlak van de huurwetgeving wil Spirit inspraak.

Van Weert eiste dat de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde een feit is vo/o/r de volgende federale verkiezingen. Ze riep minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael op consequent te zijn en de bepalingen van de omzendbrief-Peeters te respecteren. Van Weert deed voorts een oproep tot progressieve samenwerking om te vermijden dat Vlaanderen na 13 juni bestuurd wordt door "een koele, rechts-conservatieve meerderheid".

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer