Commissie verlengt subsidieregels voor Europese filmsector

De Europese Commissie heeft dinsdag de bestaande regels voor staatssteun aan de filmsector verlengd tot 2007. Daardoor kunnen de nationale overheden ook de volgende drie jaren tot maximaal de helft van het budget van een film financieren. Wel gaat de Commissie onderzoeken of de nationale systemen voor staatssteun geen belemmering vormen voor Europese coproducties.

Belga

Met het oog op de bescherming van de culturele diversiteit gunt de Europese Commissie de filmindustrie een uitzondering op het algemene verbod op staatssteun in Europa. Dit biedt de nationale overheden de kans om maximaal de helft van het budget van een film te financieren. Als wederdienst kan de overheid volgens het territorialiteitsbeginsel eisen dat tot 80 procent van het filmbudget in eigen land wordt opgesoupeerd.

Het regime liep eind juni van dit jaar ten einde en zoals verwacht verlengde de Commissie dinsdag het systeem met drie jaren tot 2007. De bevoegde eurocommissaris Viviane Reding pleegde de voorbije maanden uitgebreid overleg met de lidstaten en de industrie en daaruit bleek dat het systeem op unanieme steun kan rekenen. Nochtans had de Commissie graag van de herziening gebruikgemaakt om het territorialiteitsbeginsel te versoepelen.

Reding vreest dat het beginsel kan leiden tot een versplintering van de interne markt en een rem kan betekenen voor de totstandkoming van Europese coproducties. Ze vond naar eigen zeggen steun bij de filmproducenten, maar de andere gesprekspartners waren geen vragende partij. Daarom heeft de Commissie besloten een onderzoek te starten naar de economische en culturele impact van de bestaande regeling.

De vijftien EU-lidstaten geven jaarlijks ongeveer 1 miljard euro aan steun aan de filmsector. Frankrijk spant de kroon met een bedrag van ongeveer 450 miljoen euro per jaar. Er worden dan ook nergens in Europa meer films gemaakt dan bij onze zuiderburen. In 2002 werden in Frankrijk 163 films gemaakt, tegen 96 in Italië, 80 in Spanje, 64 in het Verenigd Koninkrijk en 29 in Polen. In 2002 werden in Europa in totaal 625 langspeelfilms gedraaid. Dat zijn er niet zoveel minder dan de Verenigde Staten, die in datzelfde jaar 739 films produceerden.

Reding vestigde tenslotte de aandacht op de nakende editie van het filmfestival van Cannes. Net zoals vorig jaar zal het festival één dag in het teken staan van de Europese cinema. De Europese dag vindt dit jaar plaats op 18 mei. De ministers van Cultuur zullen die dag van gedachten wisselen over de problematiek van de opleiding in de filmsector.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer