Vakbondsfront non-profitsector betoogt bij minister Demotte

Het gemeenschappelijk vakbondsfront uit de non-profitsector heeft dinsdag voor het kabinet van minister van sociale zaken Rudy Demotte betoogd. Ongeveer 300 militanten gaven er uiting aan de verzuchtingen uit de sector.

Belga

De manifestatie past in een reeks alternerende acties. Afwisselend wordt in de loop van de maand maart betoogd voor het kabinet van Rudy Demotte en op het Martelarenplein voor het kabinet van de Vlaams minister-president Bart Somers. Op donderdag 1 april volgt een nationale betoging. Op die manier willen de bonden druk oefenen op de federale en Vlaamse regering. De eisen van de bonden hebben betrekking op zowel federale (ziekenhuizen, rustoorden enz) als Vlaamse sectoren (opvoedingsinstellingen, kinderopvang, thuiszorg enz).

De bonden vragen onder meer arbeidsduurvermindering voor alle 45-plussers in de sector, dus ook voor bijvoorbeeld administratief personeel, een betere verloning voor nacht- en weekendwerk, verdere harmonisering van de lonen en de oprichting van een pensioenfonds voor de non-profit. Om de werkdruk op het personeel te verminderen zijn 25.000 extra banen nodig. Ten slotte moet de sectorale arbeidstijd naar 36 uren gaan.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer