Kunstwerken voor fiscale aftrek of betaling successierechten

Het wordt gemakkelijker om een fiscale aftrek te verkrijgen voor een schenking van een kunstwerk aan de staat of de successierechten te betalen met kunstwerken.

Belga

Zo bleek dinsdag bij de voorstelling van de evaluatiecommissie door minister van Financiën Didier Reynders. De regeling moet de uittocht van waardevolle stukken uit het kunstpatrimonium voorkomen.

De wetgeving werd in 2001 aangepast omdat de oude wet weinig succes had wegens de ingewikkelde procedure en het beperkt toegangsgebied. Zo waren er slechts 5 giften aan de staat voor een bedrag van 458.000 euro en 9 betalingen van successierechten met kunstwerken voor 1,15 miljoen euro. Voor de uitvoering van de nieuwe wet was het evenwel wachten tot nu.

De giften van kunstwerken en verzamelingen kunnen aanleiding geven tot een fiscale aftrek indien de waarde minstens 30 euro bedraagt. De aftrek wordt beperkt tot 10 procent van het netto-inkomen met een maximum van 304.550 euro voor het aanslagjaar 2005. De gift kan gebeuren aan een rijksmuseum of gelijkgestelde instelling en aan de gemeenschappen, gewesten, provincies en gemeenten indien ze deze voor hun musea bestemmen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer